پروژه دریابیشه

پله گرد دریابیشه زمستان 1397

نوع سازه : تک محور کنسولی مستقیم
کارفرما : دفتر معماری آرت گروشه
محل نصب : دریابیشه استان مازندران
تاریخ نصب : زمستان ۱۳۹۷
ویژگی ها : دهانه آزاد بلند میان تکیه گاهها، پیش بینی نصب نرده شیشه ای