ارتباط با من

بسیار خرسند خواهم شد که ارتباطی دوسویه و مفید میان من و شما برقرار گردد. از آنجا که زمینه فعالیتهایم متنوع است طبعا مسیرهای ارتباطی متفاوت مفیدتر هستند. بنابراین لطفا با درنظر گرفتن زمینه مورد نظرتان از یکی از مسیرهای زیر برای برقراری ارتباط استفاده نمایید.

لازم به توضیح است که با توجه به نفوذ شبکه های اجتماعی ترجیحم بر این است که ارتباط اولیه بر این اساس صورت گیرد.


راه‌های ارتباطی در رابطه با پله‌ گرد و پله دکوراتیو

09906080876

اکانت تلگرام من

کانال تلگرام پله گرد و پله دکوراتیو

صفحه اینستاگرام من

صفحه اینستاگرام پله گرد و پله دکوراتیو